Menu Zamknij

Zamrażanie rur

Usługa niedostępna.

Metoda zamrażania rur pozwala na zdjęcie i montaż podzespołów instalacji bez konieczności spuszczania wody z całego obiegu. Ma co prawda kilka ograniczeń np. brak możliwości zamrożenia gdy w instalacji krąży woda (woda musi stać), brak możliwości spawania czy innej obróbki cieplnej w bezpośredniej bliskości wytworzonego czopa lodowego. Ma zastosowanie wszędzie tam gdzie nie można z przyczyn technicznych lub technologicznych dokonać spustu wody z instalacji w celu wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych czy montażowych. Technologia ta doskonale zdaje egzamin przy pracach modernizacyjnych w budynkach wielorodzinnych przy wymianie starych żeliwnych, ciężkich grzejników na nowe grzejniki panelowe, renowacyjne o nowoczesnym wyglądzie i dużo lepszych parametrach technicznych. Administracje budynków wielorodzinnych nie godzą się zazwyczaj na spuszczenie wody z instalacji poza sezonem grzewczym, a co dopiero w sezonie. Jest to bardzo kłopotliwe zadanie wiąże się ze spuszczeniem całej lub tylko z części wody z instalacji centralnego ogrzewania, po wykonaniu prac napełnieniu, następnie konieczne jest jeszcze odpowietrzenie całej instalacji.

Wymiana grzejników

– zamrożenia można dokonać na stojącej wodzie w instalacji, brak cyrkulacji, w tym celu należy wcześniej zakręcić zawór termostatyczny przy grzejniku
– minimalna długość zamrażanej gałązki to odcinek 10-15 cm prostej rury od pionów, w sezonie grzewczym przy mocno rozgrzanych pionach odległość ta może ulec znacznemu zwiększeniu
– ze względu na możliwość rozmrożenia nie ma możliwości spawania, lutowania czy innej obróbki cieplnej rur w bezpośredniej bliskości miejsca zamrażania
– zamawiając grzejniki należy dobrać odpowiednią moc, oraz zmierzyć rozstaw boczny przyłączy przy starych kaloryferach
– po wytworzeniu czopa lodowego w rurach istnieje oczywiście możliwość wymiany zaworu termostatycznego, oraz montażu dodatkowego zaworu powrotnego